Đặt Ngay
+84 297 371 8888
Đặt Ngay

Spa & Wellness

 • TheShells_IMG_2192
 • TheShells_IMG_2330
 • fitness-center--v10662860
 • TheShells_Spa_44
 • TheShells_IMG_1420
 • TheShells_Spa_38
 • TheShells_Spa_41
 • TheShells_Spa_43
 • TheShells_Spa_42
 • TheShells_Spa_40
 • TheShells_Spa_32
 • TheShells_Spa_19
 • TheShells_Spa_28
 • TheShells_Spa_35
 • TheShells_Spa_23
 • TheShells_Spa_30
 • TheShells_Spa_16
 • TheShells_Spa_18
 • TheShells_Spa_13
 • TheShells_Spa_06
 • TheShells_Spa_05
 • TheShells_Spa_09
 • Spa (27)

WAVES Spa & Wellness

Giờ mở cửa Các phương pháp điều trị có sẵn từ 10:00 đến 21:00 hàng ngày
Đặt phòng spa@shellsresort.com

Tải tài liệu dưới đây để biết thêm thông tin.

Spa Menu, nhấp vào ở đây
Close