Spa & Wellness

 • Spa & Wellness
 • Spa & Wellness
 • Spa & Wellness
 • Spa & Wellness
 • Spa & Wellness
 • Spa & Wellness
 • Spa & Wellness
 • Spa & Wellness
 • Spa & Wellness
 • Spa & Wellness
 • Spa & Wellness
 • Spa & Wellness
 • Spa & Wellness
 • Spa & Wellness
 • Spa & Wellness
 • Spa & Wellness
 • Spa & Wellness
 • Spa & Wellness
 • Spa & Wellness
 • Spa & Wellness
 • Spa & Wellness
 • Spa & Wellness
 • Spa & Wellness

WAVES Spa & Wellness

Giờ mở cửa Các phương pháp điều trị có sẵn từ 10:00 đến 21:00 hàng ngày
Đặt phòng spa@shellsresort.com

Tải tài liệu dưới đây để biết thêm thông tin.

Spa Menu, nhấp vào ở đây