Ăn uống

 • Ăn uống
 • Ăn uống
 • Ăn uống
 • Ăn uống
 • Ăn uống
 • Ăn uống
 • Ăn uống
 • Ăn uống
 • Ăn uống
 • Ăn uống
 • Ăn uống
 • Ăn uống
 • Ăn uống
 • Ăn uống
 • Ăn uống
 • Ăn uống
 • Ăn uống
 • Ăn uống
 • Ăn uống
 • Ăn uống
 • Ăn uống
 • Ăn uống
 • Ăn uống

Nhà hàng Flow

Ăn uống
Dung tích đến 130 khách
Mở từ 6:30 đến 22:00
Dịch vụ phòng 24 giờ với Menu giới hạn
 • Ăn trưa và ăn tối Menu A la Carte (Thực phẩm quốc tế)
 • Set Menu (món ăn phương Tây và Việt Nam)
 • Thực phẩm Việt Nam hàng ngày
 • Menu Khuyến nghị của Chef
 • Nến bữa ăn sáng nhẹ có sẵn cho tuần trăng mật hoặc các kỳ nghỉ đặc biệt khác

Liquid Lounge

Ăn uống
Sức chứa đến 70 khách
Mở cửa từ 11:00 đến 22:00
 • Ăn trưa và tối
 • Uống và thư giãn