The Shells Resort & Spa Phú Quốc

Bãi biển Gành Gió, thị trấn Dương Đông, đảo Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc khẩn cấp (24/7)
Điện thoại: +84 297 371 8888
Số điện thoại: +84 939 98 95 91

Đặt phòng (8:00 - 17:00)
Điện thoại: +84 297 371 8888 (Ext -725)
Điện thoại: +84 939 98 95 92
Email: reservation@shellsresort.com ecommerce@shellsresort.com

Phòng Kinh doanh TP. Hồ Chí Minh (8:00 - 17:00, từ thứ Hai đến thứ Sáu, trừ các ngày lễ)
Tầng 10 - Tòa nhà Vietcom Real, 68 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (+84) 28 3823 1000
Email: sm1@shellsresort.com 

Phòng kinh doanh Hà Nội (8:00 - 17:00, từ thứ Hai đến thứ Sáu, ngoại trừ ngày lễ)
Tầng 6 - Tháp Sky City, 88 Láng Hạ, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (+84) 24 7305 4388
Email: sm3@shellsresort.com - Hợp đồng kinh doanh & Hợp tác - Miền Bắc Việt Nam