อาหารและเครื่องดื่ม

 • อาหารและเครื่องดื่ม
 • อาหารและเครื่องดื่ม
 • อาหารและเครื่องดื่ม
 • อาหารและเครื่องดื่ม
 • อาหารและเครื่องดื่ม
 • อาหารและเครื่องดื่ม
 • อาหารและเครื่องดื่ม
 • อาหารและเครื่องดื่ม
 • อาหารและเครื่องดื่ม
 • อาหารและเครื่องดื่ม
 • อาหารและเครื่องดื่ม
 • อาหารและเครื่องดื่ม
 • อาหารและเครื่องดื่ม
 • อาหารและเครื่องดื่ม
 • อาหารและเครื่องดื่ม
 • อาหารและเครื่องดื่ม
 • อาหารและเครื่องดื่ม
 • อาหารและเครื่องดื่ม
 • อาหารและเครื่องดื่ม
 • อาหารและเครื่องดื่ม
 • อาหารและเครื่องดื่ม
 • อาหารและเครื่องดื่ม
 • อาหารและเครื่องดื่ม

Flow Restaurant

อาหารและเครื่องดื่ม
Capacity up to 130 guests
Open  from 6:30 ? 22:00
Room services 24 hours with limited Menu
 • Lunch & Dinner A la carte Menu (International food)
 • Set Menu (Western &Vietnamese food)
 • Daily Special Vietnamese Food
 • Chef?s recommendation Menu
 • Candle light-dinner is available for honeymoon or other special vacations

Liquid Lounge

อาหารและเครื่องดื่ม
Capacity up to 70 Guests
Open from 11:00 ? 22:00
 • Lunch & Dinner
 • Drink & chill out