ที่พัก

โปรดทราบว่าท่านต้องใช้บัตรเครดิตเดิมเพื่อยืนยันการจองห้องพักเมื่อเดินทางมาถึง ผู้เข้าพักอาจต้องขอบัตรเครดิตใหม่เพื่อนำเสนอหากไม่ได้ใช้บัตรเครดิตเดิม
===
ข้อกำหนดสำหรับบุคคลและนโยบายเพิ่มเติมสำหรับเด็ก:
- เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีพักห้องเดียวกับผู้ปกครองไม่มีค่าใช้จ่าย
- เด็กอายุระหว่าง 6 ถึง 11 ปีคิดค่าบริการ USD 35 / เด็ก / คืน
- เด็กที่มีอายุมากกว่า 12 ปีขึ้นไปและผู้ใหญ่ราคา 60 เหรียญ / ท่าน / คืน